Granskningen av Länsstyrelsen Stockholm

Det pågår en granskning av landshövding Anna Kinberg Batra och Länsstyrelsen Stockholm, däribland hur flera tjänster tillsatts under det senaste året.

Hur följer Länsstyrelsen Stockholm upp det som hänt?

Det pågår två interna utredningar hos oss som landshövdingen beslutat om.
Dels ett uppdrag att se över om våra interna riktlinjer för tjänstetillsättningar behöver uppdateras och om något behöver förtydligas. Uppdraget ska redovisas efter 31 maj. Dels har internrevisionschefen ett uppdrag att göra en övergripande genomlysning av myndighetens styr- och stödsystem för att säkerställa att vi följer reglerna.

Det pågår även en extern granskning. Justitieombudsmannen (JO) har inlett en utredning om tre rekryteringar vid Länsstyrelsen Stockholm. Bakgrunden till utredningen är medias rapportering och anmälningar som kommit in till JO.

Det kommer också genomföras en extern utredning av vår arbetsmiljö i samverkan med fackliga parter och skyddsorganisationen.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss