• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:08

Utkom från trycket den 25 mars 2022.

Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö.

Beslutat den 22 mars 2022 (dnr 258-1891-2022 ).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) och efter samråd med Sjöfartsverket att Länsstyrelsens föreskrifter beslutade den 28 december 2021 (dnr. 258-6933-2021,
19FS 2021:11) om fartbegränsning till 12 knop vintertid för maskindrivna fartyg med en längd över 30 meter, på Mälaren i allmänna farleden nr 901 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö ska upphöra att
gälla den 25 mars 2022.

ULRICA GRADIN

Karin Spångberg

01FS 2022:08 Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö. Pdf, 101.1 kB.

Kontakt