Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:09

Utkom från trycket den 1 april 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 14–15 maj 2022 med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun.

Beslutade den 25 mars 2022 (dnr 258-6121-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Tallaröfjärden invid Eriksö Camping, Vaxholm, som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 14 maj 2022 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00, samt söndagen den 15 maj 2022 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00.

2 § Förbuden i 1 § gäller inte evenemangsdeltagare, bevakningsbåtar eller andra fartyg som följer av motorbåtsevenemanget, eller andra fartyg som tillåts passera.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:9 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 14–15 maj 2022 med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun Pdf, 420 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-6121-2022.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut med diarienummer 2589-6121-2022. Kartbilden visar området som omskrivs i Länsstyrelsens föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 14–15 maj 2022 med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss