Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:12

Utkom från trycket den 13 april 2022.

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av naturreservatet Kursöskogen Södra, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 24 februari 2022 dnr 511-5002-2016.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av fastigheten Järsjö 3:26 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 12 km norr om Hallstavik, norr om Boda utmed Edebovikens västra strand.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för
allmänheten förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:12 Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bildande av naturreservatet Kursöskogen Södra, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 100.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss