• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:01

Utkom från trycket den 7 januari 2022.

Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö.

Beslutade den 3 januari 2022 (dnr 258-84571-2021).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) och efter samråd med Sjöfartsverket att fartbegränsning till högst 12 knop vintertid för maskindrivna fartyg med längd över 30 meter ska gälla enligt Länsstyrelsens beslut den 14 november 2001 (U125-6137-01, 19FS 2001:31, D125-7666-2001, 04FS 2001:182; C125-12365-01, 03FS 2001:69, AB1231-2001-39059, 01FS 2001:305) på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö.

  1. Föreskrifterna ska träda i kraft den 31 december 2021 och gäller tills
    vidare.
  2. Berörd trafik informeras genom Sjöfartsverkets trafikinformationssystem.

MARIA EK

Karin Spångberg

01FS 2022:01 Länsstyrelsen i Västmanlands läns föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och 904 Köping - 902 Grönsö Pdf, 100.2 kB.

Kontakt