• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:30

Utkom från trycket den 19 oktober 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 29 oktober 2022 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 13 oktober 2022 (dnr 258-50804-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

I Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen, mellan Djurgårdsbron i väster och mynningen mot Isbladsviken vid Parkudden i öster, får fartyg inte föras lördagen den 29 oktober 2022 mellan kl. 11.00 och kl. 13.30 med anledning av roddtävling.

Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen och inte heller Strömma Turism & Sjöfarts reguljära båtar.

Beslutet om avlysningen kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:30 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 29 oktober 2022 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun Pdf, 90 kB.

Kontakt