Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:30

Utkom från trycket den 19 oktober 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 29 oktober 2022 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 13 oktober 2022 (dnr 258-50804-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

I Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen, mellan Djurgårdsbron i väster och mynningen mot Isbladsviken vid Parkudden i öster, får fartyg inte föras lördagen den 29 oktober 2022 mellan kl. 11.00 och kl. 13.30 med anledning av roddtävling.

Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen och inte heller Strömma Turism & Sjöfarts reguljära båtar.

Beslutet om avlysningen kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:30 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 29 oktober 2022 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun Pdf, 90 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss