Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:34

Utkom från trycket den 16 december 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35) om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Beslutade den 12 december 2022 (811-40000-2022).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i fråga om föreskrifter (01FS 2015:35) om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk;

dels att 3 och 6 §§ ska upphävas,

dels att bilagorna 1–3 ska upphävas,

dels att rubriken till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35 Pdf, 3 MB.) om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 1, 4–5, 7 och 9 §§ ska ha följande
lydelse.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35 Pdf, 3 MB.) om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när en kommun eller en region tagit emot statsbidrag enligt förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

4 § Redovisningen enligt 12 § förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län eller till Sametinget när Sametinget är utbetalande myndighet senast den 15 februari året efter bidragsåret.

5 § Redovisningen ska lämnas i enlighet med de specifikationer avseende redovisning av statsbidrag som lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

7 § Bidraget ska inte sättas ned enligt 10 a § förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk om kommunen eller regionen ansökt om att medel ska få användas för kommande år och ansökan beviljats.

9 § Ansökan enligt 7 § ska lämnas i enlighet med de specifikationer avseende överföring av statsbidrag som lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.
___________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 december 2022.

2. I fråga om redovisning av bidrag och ansökan om överföring avseende bidragsåret 2022 tillämpas grundföreskriften.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Moa Nordin, enheten för nationella minoriteter

Ändringsföreskrift: 01FS 2022:34 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35) om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Pdf, 94.7 kB.

Grundföreskrift: 01FS 2015:35 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Pdf, 3 MB.

Konsoliderad version av 01FS 2015:35, det vill säga grundförfattningen med införda ändringar (för läsarens skull) Pdf, 69.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss