• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:24

Utkom från trycket den 8 juli 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun.

Beslutade den 20 juni 2022 (dnr 2582-22496-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Lördagen den 20 augusti 2022, kl. 11.00–11.30, får fartyg inte framföras i Dalarö kanal (som förbinder Vadviken med Sandemarsfjärden) på grund av Dalarö Triathlon.

Förbudet gäller inte funktionärsbåtar.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2022:24 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun Pdf, 88.4 kB.

Kontakt