Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:04

Utkom från trycket den 20 januari 2021.

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2020.

Beslutat den 11 januari 2021 (dnr 100-1099-2021).

 • Förteckningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2020.
 • Föreskrifterna är redovisade i löpnummerordning. Ändringar finns
  angivna i anslutning till respektive grundföreskrift.
 • Sökordsförteckningen innehåller uppgifter om sakområde (sökord),
  kommun, beskrivning av föreskriftens huvudsakliga innehåll samt
  föreskriftens nummer och dag för beslut.

Bakgrund

Bifogade förteckning innehåller sammanställning över samtliga föreskrifter och allmänna råd som länsstyrelsen har beslutat och som gäller den 31 december 2020.

Förteckningen är upprättad enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Förteckningen omfattar föreskrifter och allmänna råd som har kungjorts i Stockholms läns författningssamling.

Förteckningen upprättas varje år.

Utgivare

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för rättsliga frågor
Box 22067
104 22 Stockholm

Ytterligare exemplar

Ytterligare exemplar av denna förteckning kan beställas från Länsstyrelsens
avdelning för rättsliga frågor, telefon 010-223 10 00 eller per e-post
stockholm@lansstyrelsen.se.

Innehållsförteckning

 • Förteckning över föreskrifter som förtecknas särskilt
 • Regelförteckning i kronologisk ordning
 • Sökordsregister

Observera att innehållet publiceras endast i formatet pdf.

01FS 2021:04 Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2020 Pdf, 440.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss