• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:08

Utkom från trycket den 29 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Näs 1:9, Norrtälje kommun.

Beslutat den 13 januari 2021 (dnr 511-72928-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 och 10
§§ miljöbalken att upphäva sitt beslut om naturminne med tillhörande
föreskrifter för en naturminnesmärkt ek (delobjekt 4 inom naturminnet
med Länsstyrelsens objektnummer 0188-04-014) på fastigheten Näs 1:9
i Norrtälje kommun
Beslutet förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Detta beslut träder i kraft när denna författning utkommer från
trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Örjan Hallnäs, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:08 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Näs 1:9, Norrtälje kommun Pdf, 98.8 kB.

Kontakt