Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:28

Utkom från trycket den 6 augusti 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av
drakbåtstävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 21 juli 2021 (dnr 2589-49024-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i del av Djurgårdsbrunnsviken som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg, med anledning av drakbåtstävling, inte föras torsdagen den 19 augusti 2021 mellan kl. 14.00 och kl. 20.30, och fredagen den 20 augusti 2021 mellan kl. 14.00 och kl. 20.30.

Förbudet gäller inte tävlingsdeltagare, funktionärs- eller bevakningsbåtar,
eller andra fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HELENA REMNERUD

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:28 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av Pdf, 378.9 kB.
drakbåtstävling, Stockholms kommun Pdf, 378.9 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-49024-2021.

Karta som visar avlyst vattenområde.

Karta som visar avlyst vattenområde.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss