Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:11

Utkom från trycket den 24 februari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av vattenområden vid Slussen med anledning av Slussenprojektet, Stockholms kommun.

Beslutade den 17 februari 2021 (dnr 2589-68450-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde vid Slussen, Stockholms kommun, som framgår av kartbilagor (bilaga 1, 2 och 3) till dessa föreskrifter, får fartyg, med anledning av Slussenprojektet, inte föras.

2 § Förbudet i 1 § gäller till och med den 31 december 2025.

3 § Förbudet i 1 § gäller inte för i projektet deltagande fartyg eller en tillsynsmyndighets fartyg.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2017:33) om avlysning av vattenområde vid Slussen Pdf, 2.8 MB., med anledning av Slussenprojektet, Stockholms kommun, beslutade den 25 september 2017, dnr 2589-35637-2017).

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:11 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avlysning av vattenområden vid Slussen med anledning av Slussenprojektet, Stockholms kommun Pdf, 117.6 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-2020-68450

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms
läns beslut, dnr 2589-2020-68450 

Bilaga 2

Bilaga 2 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-2020-68450

Bilaga 2 till Länsstyrelsen i Stockholms
läns beslut, dnr 2589-2020-68450

Bilaga 3

Bilaga 3 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-2020-68450

Bilaga 3 till Länsstyrelsen i Stockholms
läns beslut, dnr 2589-2020-68450

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss