Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:32

Utkom från trycket den 29 oktober 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och -kanalen med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 25 oktober 2021 (dnr 2589-67914-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

I Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen, mellan Djurgårdsbron i väster och mynningen mot Isbladsviken vid Parkudden i öster, får fartyg inte föras lördagen den 30 oktober 2021 mellan kl. 11.00 och kl. 13.30 med anledning av roddtävling.

Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen och inte heller Strömma Turism & Sjöfarts reguljära båtar.

Beslutet om avlysningen kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:32 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Djurgårdsbrunnsviken och -kanalen med anledning av roddtävling, Stockholms kommun Pdf, 97.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss