• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:13

Utkom från trycket den 26 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Tuna 8:80, Österåkers kommun.

Beslutat den 24 februari 2021 (dnr 511-10448-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 och 10 §§ miljöbalken att upphäva sitt beslut om naturminne med tillhörande föreskrifter för en naturminnesmärkt ek (Länsstyrelsens objektnummer 0117-04-003) på fastigheten Tuna 8:80 i Österåkers kommun.

Beslutet förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Detta beslut träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Örjan Hallnäs, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:13 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av beslut om naturminne för en ek på fastigheten Tuna 8:80, Österåkers kommun Pdf, 99.1 kB.

Kontakt