• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:03

Utkom från trycket den 13 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Svartkärrets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 24 november 2020 (dnr 511-244-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att utvidga Svartkärrets naturreservat i Norrtälje kommun bildat 16 november 2006. Länsstyrelsen förordnar med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att det inom de tillkommande delarna av naturreservatet skall gälla samma föreskrifter som gäller för det tidigare Svartkärrets naturreservat (01FS 2009:194) samt om tillägg av föreskrifter.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:03 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Svartkärrets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 114.3 kB.

Kontakt