Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:18

Utkom från trycket den 21 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde under Djuröbron med anledning av TV-inspelning, Värmdö kommun.

Beslutat den 19 maj 2021 (dnr 2589-32495-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av filminspelning får fartyg inte föras inom det vattenområde under Djuröbron i Värmdö kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut. Förbudet gäller inte den sjötrafik som följer av filminspelningen.

2 § Förbudet i 1 § gäller fredagen den 21 maj 2021 mellan kl. 11.15 och kl. 11.25.

Föreskriften kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:18 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde under Djuröbron med anledning av TV-inspelning, Värmdö kommun Pdf, 205.1 kB.

Kartbilaga

Kartbilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län beslut med beteckning 2589-32495-2021 med markering för avlyst vattenområde under Djuröbron, fredagen den 21 maj 2021, kl. 11.15–11.25.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss