• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:17

Utkom från trycket den 21 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av slussrenovering med mera, Österåkers kommun.

Beslutat den 12 maj 2021 (dnr 2589-30166-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av arbeten med ett nytt dämme, en ny fiskvandringsled och renovering av befintlig sluss i Åkers kanal i Åkersberga, Österåkers kommun, får fartyg inte föras inom det vattenområde i kanalen som framgår av kartbilaga till detta beslut. Förbudet gäller inte den sjötrafik som följer av de aktuella arbetena.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Denna föreskrift träder ikraft dagen efter det att den utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS). Föreskriften upphör att gälla den 2 juli 2022.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:17 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Åkers kanal med anledning av slussrenovering med mera, Österåkers kommun Pdf, 392.8 kB.

Bilaga 1

Karta över Åkers kanal där röda markeringar visar vilken del av kanalen som är avlyst den 17 maj 2021 till och med den 1 juli 2022.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, 2589-30166-2021. Kanalen avlyst mellan de röda strecken under tiden den 17 maj 2021 – den 1 juli 2022.

Kontakt