Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:02

Utkom från trycket den 13 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun.

Beslutat den 4 juli 2020 (dnr 511-18557-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar, med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, att ändra den ordningsföreskrift som reglerar eldning i naturreservatet.

Den nya lydelsen ska vara att det är förbjudet att: ”elda annat än på anvisad plats”.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om ändringar i skötselplanen för skötselområde 25. Ändringen möjliggör restaurering av betesmark genom röjning och betesdrift.

Beslutet förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Den ändrade föreskriften träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Örjan Hallnäs, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:02 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ändrad föreskrift och ändrad skötselplan för Väsby Hage naturreservat, Ekerö kommun Pdf, 116.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss