Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:26

Utkom från trycket den 16 juli 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärds­simningen och SM i Öppet vatten, Stockholms kommun.

Beslutade den 13 juli 2021 (dnr 2589-34679-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafik­förordningen (1986:300).

Inom ett vattenområde i den norra delen av Riddarfjärden som sträcker sig i ost-västlig riktning från den östra kanten av Stadshuskajen till Rålambshovsparken, och i nord-sydlig riktning från land på Kungsholmen till 100 meter söder därom, får fartyg inte föras fredagen den 13 augusti 2021 mellan kl. 16.00 och kl. 19.00 med anledning av simevenemanget Riddarfjärdssimningen, samt inte heller lördagen den 14 augusti 2021 mellan kl. 09.00 och kl. 14.00 med anledning av svenska mästerskapen i simning i öppet vatten.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

LENA PETTERSSON

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:26 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärds­simningen och SM i Öppet vatten, Stockholms kommun Pdf, 98.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss