Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:24

Utkom från trycket den 2 juli 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde under Essingebron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Beslutade den 24 juni 2021 (dnr 2589-42613-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av broarbeten avlyses farleden i Essingedjupet under Essingebron (mellan Lilla och Stora Essingen) partiellt för sjötrafik, såtillvida att den segelfria bredden begränsas till 10 m.

Denna föreskrift träder ikraft dagen efter det att den utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS). Föreskriften upphör att gälla den 30 augusti 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:24 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde under Essingebron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun Pdf, 98 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss