• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:24

Utkom från trycket den 2 juli 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde under Essingebron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun.

Beslutade den 24 juni 2021 (dnr 2589-42613-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av broarbeten avlyses farleden i Essingedjupet under Essingebron (mellan Lilla och Stora Essingen) partiellt för sjötrafik, såtillvida att den segelfria bredden begränsas till 10 m.

Denna föreskrift träder ikraft dagen efter det att den utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS). Föreskriften upphör att gälla den 30 augusti 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:24 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde under Essingebron med anledning av reparationsarbeten, Stockholms kommun Pdf, 98 kB.

Kontakt