Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:30

Utkom från trycket den 6 augusti 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om upphävande av tillfällig fartbegränsning vid Sätra småbåtshamn, Ekerö och Stockholms kommuner.

Beslutade den 26 juli 2021 (dnr 2589-69420-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:41) om fartbegränsning längs sträckan förbi Sätra varv, mellan fyren Kungshatt i öster och holmen Dukaten i väster, i södra Björkfjärden, Stockholms kommun, beslutade den 14 december 2015, dnr 2589-24193-2014, samt Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2020:26) om tillfällig fartbegränsning till 7 knop förbi Sätra småbåtshamn med anledning av projekt Förbifart Stockholm, Ekerö och Stockholms kommuner, beslutade den 20 oktober 2020, dnr 2589-61378-2020.).

Det ankommer på Trafikverket att tillse att sjövägmärken tas bort.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Denna föreskrift träder i kraft den 15 september 2021.

PETRA PFEIFF

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:30 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om upphävande av tillfällig fartbegränsning vid Sätra småbåtshamn, Ekerö och Stockholms kommuner Pdf, 97.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss