Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:19

Utkom från trycket den 31 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om undantag från föreskrifterna för åtgärder mot riskträd och åtgärder i syfte att begränsa skador från granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län.

Beslutat den 12 maj 2021 (dnr M2020/01159).

Regeringen har genom beslut den 12 maj 2021 ändrat Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2021 (dnr 511-20118-2020) på så sätt att det tidsbegränsas till att gälla längst till och med 12 maj 2026.

Regeringens beslut trädde i kraft den 12 maj 2021.

01FS 2021:19 Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om undantag från föreskrifterna för åtgärder mot riskträd och åtgärder i syfte att begränsa skador från granbarkborre i 168 naturreservat i Stockholms län Pdf, 93.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss