Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:27

Utkom från trycket den 6 augusti 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Skäftingeholmen/Lövholmen och fastlandet, Järfälla kommun.

Beslutade den 20 juli 2021 (dnr 2589-34460-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde mellan Skäftingeholmen/Lövholmen och fastlandet i Järfälla kommun som anges på kartbilaga (bilaga 1) till detta beslut får fartyg inte föras med högre fart än 3 knop.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i enlighet med Transport-styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket andra meningen sjötrafikförordningen, på Jakobsbergs Båtsällskap och Viksjö Båtklubb att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 augusti 2021.

HELENA REMNERUD

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:27 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Skäftingeholmen/Lövholmen och fastlandet, Järfälla kommun Pdf, 273.5 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34460-2021.

Karta över området som berörs av föreskrifterna. Fartbegränsning till högst 3 knop mellan strecken.

Fartbegränsning till högst 3 knop mellan strecken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss