Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:34

Utkom från trycket den 8 december 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot brytande av is i sundet mellan Ramsö och Tynningö, Vaxholms kommun.

Beslutade den 1 december 2021 (dnr 2589-57181-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartyg får icke framföras i farleden mellan Ramsö och Tynningö i Vaxholms kommun under tid då farleden är belagd med stark och varaktig is och sjötrafiken på grund härav avlysts.

Sjövägmärken som tydliggör förbudet ska sättas upp på lämpliga platser och i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen, på Vaxholms kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

  1. Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2021.
  2. Genom föreskriften upphävs p. 373 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:34 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot brytande av is i sundet mellan Ramsö och Tynningö, Vaxholms kommun Pdf, 99.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss