• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:09

Utkom från trycket den 29 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Stora Sandholmen och Djurö, Värmdö kommun.

Beslutade den 26 januari 2021 (dnr 2589-30937-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde mellan Djurönäset och Stora Sandholmen i Värmdö kommun som anges på kartbilaga (bilaga 1) till detta beslut får fartyg inte föras med högre fart än 7 knop.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen, på Värmdö kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:09 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Stora Sandholmen och Djurö, Värmdö kommun Pdf, 255 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms beslut, dnr 2589-30937-2020.

En karta. Bilaga 1 till författning 01FS 2021-9

Fartbegränsning till 7 knop mellan de svarta strecken i sundet mellan Stora Sandholmen och Djurönäset.

Kontakt