Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:21

Utkom från trycket den 11 juni 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 8 juni 2021 (dnr 2589-37635-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 19 juni 2021 mellan kl. 10 och kl. 16.30 inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–14) som framgår av kartbilagor till detta beslut (bil. 1).

2 § Förbuden i 1 § gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som följer av tävlingen, inte heller, avseende simsträcka 3, Strömma Turism & Sjöfart AB:s reguljära trafik.

Detta beslut kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:21 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun Pdf, 1.6 MB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-37635-2021.

Simsträcka 1

Långholmens klippbad från strand till strand.

Sträcka: 75 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 10.05–12.45

Kartbild på simsträcka 1, Långholmens klippbad från strand till strand.

Simsträcka 1.

Simsträcka 2

Från ankringsskylt på öns norra sida längs med land bort och under Västerbron.

Sträcka: 165 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 10.05–12.45

Kartbild på simsträcka 2, från ankringsskylt på öns norra sida längs med land bort och under Västerbron.

Simsträcka 2.

Simsträcka 3

Ångbåtsbrygga utmed lina med flytbojar som spärrar av vattenområdet intill stranden.

Sträcka: 135 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 10.10–12.55.

Kartbild på simsträcka 3, ångbåtsbrygga utmed lina med flytbojar som spärrar av vattenområdet intill stranden.

Simsträcka 3.

Simsträcka 4

Korsa liten vik på Långholmens västra sida.

Sträcka: 110 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 10.15–13.00.

Kartbild på simsträcka 4, korsa liten vik på Långholmens västra sida.

Simsträcka 4.

Simsträcka 5

Från badbrygga under Långholmsbron och upp.

Sträcka 80 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 10.20–13.00.

Kartbild på simsträcka 5, från badbrygga under Långholmsbron och upp.

Simsträcka 5.

Simsträcka 6

Norrström från trapp på Helgeandsholmen till Strömgatan.

Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.30–14.30.

Kartbild på simsträcka 6, Norrström från trapp på Helgeandsholmen till Strömgatan.

Simsträcka 6.

Simsträcka 7

Riddarfjärden framför Stadshuset längs med land i riktning mot Rålambshovsparken.

Sträcka: 100 meter.Tidpunkt för avlysning (av rödmarkerat område): 10.45–15.00.

Kartbild på simsträcka 7, Riddarfjärden framför Stadshuset längs med land i riktning mot Rålambshovsparken.

Simsträcka 7.

Simsträcka 8

Från första badpiren på Hornsbergs Strand utmed kajen och bort förbi badhus.

Sträcka: 580 meter. Tidpunkt för avlysning (av rödmarkerat område): 11.00–16.00.

Kartbild på simsträcka 8, från första badpiren på Hornsbergs Strand utmed kajen och bort förbi badhus.

Simsträcka 8.

Simsträcka 9

Från brygga till brygga utmed land på Stora Essingen.

Sträcka: 180 meter. Tidpunkt för avlysning (av rödmarkerat område): 11.30–16.30.

Kartbild på simsträcka 9, från brygga till brygga utmed land på Stora Essingen.

Simsträcka 9.

Simsträcka 10

Från brygga till brygga utmed land på Vinterviken.

Sträcka: 110 meter. Tidpunkt för avlysning (av röd markerat område): 11.45–16.00.

Kartbild över simsträcka 10, från brygga till brygga utmed land på Vinterviken.

Simsträcka 10.

Simsträcka 11

Trekantens östra sida till den västra.

Sträcka: 650 meter. Tidpunkt för avlysning (av rödmarkerat område): Ingen båttrafik i sjön Trekanten.

Kartbild över simsträcka 11, Trekantens östra sida till den västra.

Simsträcka 11.

Simsträcka 12

Liljeholmskajen från piren till badbryggan.

Sträcka: 160 meter. Tidpunkt för avlysning (av rödmarkerat område): 12.15–16.30.

Kartbild över simsträcka 12, Liljeholmskajen från piren till badbryggan.

Simsträcka 12.

Simsträcka 13

Utmed avspärrning för badplats vid Tantolundens badstrand.

Sträcka: 240 meter. Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): 12.30–17.15.

Kartbild över simsträcka 13, utmed avspärrning för badplats vid Tantolundens badstrand.

Simsträcka 13.

Simsträcka 14

Från brofäste på Liljeholmsbron och bort och runt Liljeholmsbadet.

Sträcka: 300 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 12.35–17.15.

Kartbild över simsträcka 14, från brofäste på Liljeholmsbron och bort och runt Liljeholmsbadet.

Simsträcka 14.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss