Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:01

Utkom från trycket den 13 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av broreparation, Stockholms kommun.

Beslutade den 22 december 2020 (dnr 2589-71207-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av reparationsarbeten på Norra Centralbron får fartyg inte föras inom det vattenområde i Riddarfjärden/Norrström i Stockholms kommun som framgår av kartbilaga (bil. 1) till detta beslut.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

  1. Denna föreskrift träder ikraft dagen efter det att den utkom från trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS).
  2. Föreskriften upphör att gälla den 1 november 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:01 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av broreparation, Stockholms kommun Pdf, 430.3 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut med beteckning 2589-71207-2020.

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut
med beteckning 2589-71207-2020. Karta över avlyst område mellan Tegelbacken, Riddarholmen och gamla stan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss