Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:29

Utkom från trycket den 6 augusti 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning vid Rödlöga, Norrtälje kommun.

Beslutade den 23 juli 2021 (dnr 2589-70358-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Fartyg får inte framföras med högre fart än 5 knop i sundet mellan Västerö och Rödlöga, inom de begränsningslinjer i sundet som anges på kartbilaga till dessa föreskrifter.

2 § Fartyg får inte framföras med högre fart än 8 knop inom det vattenområde norr om Rödlöga som enligt kartbilaga till dessa föreskrifter begränsas av räta linjer enligt följande: Västerö–Lönnskär–Megeskär–Högskär–Kokobben–Rönnören–Rönnörsgrunden–Askören–Gräskläppen–Båtkobben–Getholmen–Stacköran (Rödlöga)–Rödlöga–Västerö (via begränsningslinjen till fartbegränsningen om 5 knop, enligt 1 §).

Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen, på Norrtälje kommun att tillse att sjövägmärken, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken, sätts upp i anslutning till begränsningslinjerna i minst så måtto att föreskrifternas innehåll tydliggörs för sjöfarare från väster, från öster, från söder (inloppet till sundet mellan Västerö och Rödlöga) och från norr mellan Lönnskär och Megeskär samt mellan Askören och Gräskläppen, samt vid den norra infarten till sundet mellan Västerö och Rödlöga.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2022.
 2. Genom föreskrifterna upphävs p. 32 i Länsstyrelsens i Stockholms
  län föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken
  m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, samt Länsstyrelsens
  i Stockholms län föreskrifter (01FS 2010:78) om fartbegränsning
  i sundet mellan Västerö och Rödlöga, Norrtälje kommun, beslutade
  den 22 mars 2010, dnr 2589-2010-1088.

HELENA REMNERUD

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:29 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning vid Rödlöga, Norrtälje kommun Pdf, 419.7 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-70358-2020.

Karta som visar fartygsbegränsningar och de olika områdenas begränsningar markerade med streck.

1 § Fartyg får inte framföras med högre fart än 5 knop i sundet mellan Västerö och Rödlöga, inom de begränsningslinjer i sundet som anges på kartbilaga till dessa föreskrifter. 2 § Fartyg får inte framföras med högre fart än 8 knop inom det vattenområde norr om Rödlöga som enligt kartbilaga till dessa föreskrifter begränsas av räta linjer enligt följande: Västerö–Lönnskär–Megeskär–Högskär–Kokobben–Rönnören–Rönnörsgrunden–Askören–Gräskläppen–Båtkobben–Getholmen–Stacköran (Rödlöga)–Rödlöga–Västerö (via begränsningslinjen till fartbegränsningen om 5 knop, enligt 1 §).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss