• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:16

Utkom från trycket den 7 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun.

Beslutade den 27 april 2021 (dnr 2589-3286-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Tallaröfjärden invid Eriksö Camping, Vaxholm, som framgår av kartbilaga till detta beslut (bil. 1) får fartyg inte föras lördagen den 8 maj 2021 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00, samt söndagen den 9 maj 2021 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00.

2 § Förbuden i 1 § gäller inte evenemangsdeltagare, bevakningsbåtar eller andra fartyg som följer av motorbåtsevenemanget, eller andra fartyg som tillåts passera.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:16 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden med anledning av motorbåtsträning, Vaxholms kommun Pdf, 516.4 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-3286-2021.

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, diarienummer 2589-3286-2021. En karta som visar platsen för avlyst vattenområde.

Kartan visar platsen för avlyst vattenområde i enlighet med vad som anges i Länsstyrelsen Stockholms föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden med anledning av motorbåtsträning.

Kontakt