Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:25

Utkom från trycket den 23 oktober 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun.

Beslutat den 15 oktober 2020 (dnr 2589-59005-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

I Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen, mellan Djurgårdsbron i väster och mynningen mot Isbladsviken vid Parkudden i öster, får fartyg inte föras lördagen den 7 november 2020 mellan kl. 13.30 och kl. 15.30 med anledning av roddtävling. Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen och inte heller Strömma Turism & Sjöfarts reguljära båtar.

Beslutet om avstängningen kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:25 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun Pdf, 116.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss