Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:20

Utkom från trycket den 7 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun.

Beslutade den 27 juli 2020 (dnr 2589-22012-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankring får inte ske inom det vattenområde vid Drottningholmsbron som begränsas i norr av en rät linje mellan positionerna (Sweref 99 TM) 6579854, 664590 och 6579880, 664736 samt i söder av en rät linje mellan positionerna (Sweref 99 TM) 6579644, 664543 och 6579567, 664744.

Utmärkning med sjövägmärke, och eventuella tilläggstavlor, ska ske på land i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer på Ellevio AB att tillse att sjövägmärken och eventuella tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Föreskriften kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Denna föreskrift träder i kraft den 20 augusti 2020.

GÖRAN ÅSTRÖM

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:20 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun Pdf, 96.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss