Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:24

Utkom från trycket den 21 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävlingar, Värmdö kommun.

Beslutade den 14 augusti 2020 (dnr 2589-36103-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga (bil. 1) till detta beslut får fartyg inte föras fredagen den 28 augusti 2020 mellan kl. 7.30 och kl. 17.30, lördagen den 29 augusti 2020 mellan kl. 7.30 och kl. 17.30 samt söndagen den 30 augusti 2020 mellan kl. 7.30 och kl. 17.30 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:24 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävlingar, Värmdö kommun Pdf, 278.3 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-36103-2020.

Karta som visar tillfällig avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävlingar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss