Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:14

Utkom från trycket den 15 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av strandskydd för fastigheterna Utsälje 1:97, Utsälje 1:102 och Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun.

Beslutat den 23 april 2020 (dnr 5116-58860-2019).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 18 § första stycket punkt 1 miljöbalken (1998:808) att upphäva strandskydd om 100 meter för fastigheterna Utsälje 1:97, 1:102 samt Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun. Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:14 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av strandskydd för fastigheterna Utsälje 1:97, Utsälje 1:102 och Kvarnlyckan 5 i Huddinge kommun Pdf, 100.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss