Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:06

Utkom från trycket den 29 januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ny lydelse av föreskrift, undantag från föreskrifter samt ändring i delar av skötselplanen för Björnö naturreservat, Värmdö kommun.

Beslutat den 29 januari 2020 (dnr 511-1064-2019).

Länsstyrelsen inrättade genom beslut den 17 februari 1983 naturreservatet Björnö (Stockholms läns författningssamling 1983:24). Den 8 december 1995 tog Länsstyrelsen ett beslut om gränsjustering för naturreservatet (Stockholms läns författningssamling 1996:14). Den 29 januari 2020 tog Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5 § tredje stycket samt 7 § första stycket miljöbalken, beslut om ny lydelse av föreskrift som reglerar jakt samt undantag från föreskrifterna. Vidare om ändringar i skötselplanen med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Beslutet finns tillgängligt vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:06 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ny lydelse av föreskrift, undantag från föreskrifter samt ändring i delar av skötselplanen för Björnö naturreservat, Värmdö kommun Pdf, 97.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss