Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:33

Utkom från trycket den 11 december 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i p. 124 (Bergsklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

Beslutade den 7 december 2020 (dnr 2589-68917-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Uppgiften om skylthållare i p. 124 (Bergsklovshålet - Hagende, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138 Pdf, 386.6 kB.; omtryck i 01FS 2018:48 Pdf, 519.3 kB.) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, ska ha följande lydelse.

Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, e-post: info@hhif.se. Denna föreskrift kommer att tillsändas Underrättelser för sjöfarande.

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:33 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i p. 124 (Bergsklovshålet - Hagede, Harö och Storö) i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län Pdf, 138.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss