Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:18

Utkom från trycket den 5 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun.

Beslutade den 22 juli 2020 (dnr 2589-11138-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom ett vattenområde i den norra delen av Riddarfjärden som sträcker sig i ost-västlig riktning från den östra kanten av Stadshuskajen till Rålambshovsparken, och i nord-sydlig riktning från land på Kungsholmen till 100 meter söder därom, får fartyg inte föras lördagen den 15 augusti 2020 mellan kl. 9.00 och kl. 14.00 med anledning av simevenemanget Riddarfjärdssimningen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

PETRA PFEIFF

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:18 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun Pdf, 95.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss