• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:18

Utkom från trycket den 5 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun.

Beslutade den 22 juli 2020 (dnr 2589-11138-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom ett vattenområde i den norra delen av Riddarfjärden som sträcker sig i ost-västlig riktning från den östra kanten av Stadshuskajen till Rålambshovsparken, och i nord-sydlig riktning från land på Kungsholmen till 100 meter söder därom, får fartyg inte föras lördagen den 15 augusti 2020 mellan kl. 9.00 och kl. 14.00 med anledning av simevenemanget Riddarfjärdssimningen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

PETRA PFEIFF

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:18 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av Riddarfjärdssimningen, Stockholms kommun Pdf, 95.8 kB.

Kontakt