Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:12

Utkom från trycket den 13 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av del av Lovö naturreservat, Ekerö kommun.

Beslutat den 27 april 2020 (dnr 5112-33732-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (1998:808) att upphäva en mindre del av Lovö naturreservat i Ekerö kommun med tillhörande föreskrifter. Beslutet berör del av fastigheten Lovö-Edeby 4:1. Beslutet med tillhörande karta finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Länsstyrelsens föreskrifter för den aktuella delen av Lovö naturreservat (i enlighet med Länsstyrelsens beslut 2014-03-17 med dnr 51124286-2012) upphör att gälla den dag författningen utkommer från trycket i länets författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Elin Deremar, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:12 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av del av Lovö naturreservat, Ekerö kommun Pdf, 97 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss