• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:16

Utkom från trycket den 5 juni 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Långholmen den 13 juni 2020 med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 1 juni 2020 (dnr 2589-21511-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 13 juni 2020 mellan kl. 10 och kl. 16 inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–5) som framgår av kartbilagor till detta beslut (bil. 1).

2 § Förbuden i 1 § gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som följer av tävlingen, inte heller, avseende simsträcka 3, Strömma Turism & Sjöfart AB:s reguljära trafik.

3 § Genom dessa föreskrifter upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2020:08) om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun, beslutade den 4 mars 2020 (dnr 2589-43124-2019).

Detta beslut kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:16 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden invid Långholmen den 13 juni 2020 med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun Pdf, 564.1 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-21511-2020.

Simsträcka 1

 • Långholmens klippbad från strand till strand.
 • Sträcka: 75 meter.
 • Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): kl. 10–16.
Flygbild som visar igång och uppgång för simsträcka 1

Simsträcka 2

 • Från ankringsskylt på öns norra sida längs med land bort och under Västerbron.
 • Sträcka: 165 meter.
 • Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): kl. 10–16.
Flygbild som visar igång och uppgång för simsträcka 2

Simsträcka 3

 • Ångbåtsbrygga utmed lina med flytbojar som spärrar av vattenområdet intill stranden.
 • Sträcka: 135 meter.
 • Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): kl. 10–16.
Flygbild som visar igång och uppgång för simsträcka 3

Simsträcka 4

 • Korsa liten vik på Långholmens västra sida.
 • Sträcka: 110 meter.
 • Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): kl. 10–16.
Flygbild som visar igång och uppgång för simsträcka 4

Simsträcka 5

 • Från badbrygga under Långholmsbron och upp.
 • Sträcka: 80 meter.
 • Tidpunkt för avlysning (rödmarkerat område): kl. 10–16.
Flygbild som visar igång och uppgång för simsträcka 5

Kontakt