Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:08

Utkom från trycket den 13 mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun.

Beslutat den 4 mars 2020 (dnr 2589-43124-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 13 juni 2020 inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–14) som framgår av kartbilagor till detta beslut (bilaga 1) Förbudet gäller under de tider för respektive simsträcka som anges på samma kartbilagor.

2 § Förbuden gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som följer av tävlingen.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:08 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun Pdf, 5.3 MB.

Säkerhetsplan/riskanalys simsträckorna Långholmen SwimRun

Datum: lördagen 13 juni 2020

Summa simning: 3000 meter
Summa löpning: 30 000 meter
Banmarkering på land: Snitsel
Banmarkering i vatten: Flytboj

Starttid: 12.00 Beräknad målgång: 14.55 – 17.00

Maximalt antal deltagare 300 Antal funktionärer 20 stycken

Tävlingsledare: Peter Schröder 073-545 05 47 & Stefan Kindgren 070-790 66 10

Översiktskarta över sträckorna på Långholmen swimrun 2020.
Karta över löpsträcka A-F. Total löpning på Långholmen fyra kilometer fördelade på fem sträckor.
Karta över simsträcka 1: Långholmens klippbad från strand till strand. Sträcka 75 meter.
Karta över simsträcka 2: från ankringsskylt på öns norra sida och längs med land bort och under Västerbron. Sträcka 165 meter.
Karta över simsträcka 3: från ångbåtsbrygga utmed avspärrningslina tillhörande Långholmensbadstrand 135 meter.
Karta över simsträcka 4: korsa liten vik på Långholmens västra sida. Sträcka 110 meter.
Karta över simsträcka 5: från badbrygga under Långholmsbron och upp. Sträcka 80 meter.
Karta över simsträcka 6: Norrström från trapp på Helgeandersholmen till Strömgatan.
Karta över simsträcka 7: framför Stadshuset. 100 meter.
Karta över simsträcka 8: Hornsbergs strand från första badpiren på Hornsbergs strand utmed kajen och bort förbi badhus. 580 meter.
Karta över simsträcka 9: från brygga till brygga på Stora Essingen. 180 meter.
Karta över simsträcka 10: Vinterviken, ångbåtsbrygga till vikens slut. 110 meter.
Karta över simsträcka 11: sjön Trekantens västra sida till dess östra sida. 650 meter.
Karta över simsträcka 12: Liljeholmskajen från piren till badbryggan. Sträcka 160 meter.
Karta över simsträcka 13: utmed avspärrning för badplats vid Tantolundens badstrand. Sträcka 240 meter.
Karta över simsträcka 14: från brofäste på Liljeholmsbron och bort och runt Liljeholmsbadet. Sträcka 300 meter.
Långholmens swimrun 2020 övrig information. 

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss