Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:08

Utkom från trycket den 13 mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun.

Beslutat den 4 mars 2020 (dnr 2589-43124-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 13 juni 2020 inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–14) som framgår av kartbilagor till detta beslut (bilaga 1) Förbudet gäller under de tider för respektive simsträcka som anges på samma kartbilagor.

2 § Förbuden gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som följer av tävlingen.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:08 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling den 13 juni 2020, Stockholms kommun Pdf, 5.3 MB.

Säkerhetsplan/riskanalys simsträckorna Långholmen SwimRun

Datum: lördagen 13 juni 2020

Summa simning: 3000 meter
Summa löpning: 30 000 meter
Banmarkering på land: Snitsel
Banmarkering i vatten: Flytboj

Starttid: 12.00 Beräknad målgång: 14.55 – 17.00

Maximalt antal deltagare 300 Antal funktionärer 20 stycken

Tävlingsledare: Peter Schröder 073-545 05 47 & Stefan Kindgren 070-790 66 10

Översiktskarta över sträckorna på Långholmen swimrun 2020.
Karta över löpsträcka A-F. Total löpning på Långholmen fyra kilometer fördelade på fem sträckor.
Karta över simsträcka 1: Långholmens klippbad från strand till strand. Sträcka 75 meter.
Karta över simsträcka 2: från ankringsskylt på öns norra sida och längs med land bort och under Västerbron. Sträcka 165 meter.
Karta över simsträcka 3: från ångbåtsbrygga utmed avspärrningslina tillhörande Långholmensbadstrand 135 meter.
Karta över simsträcka 4: korsa liten vik på Långholmens västra sida. Sträcka 110 meter.
Karta över simsträcka 5: från badbrygga under Långholmsbron och upp. Sträcka 80 meter.
Karta över simsträcka 6: Norrström från trapp på Helgeandersholmen till Strömgatan.
Karta över simsträcka 7: framför Stadshuset. 100 meter.
Karta över simsträcka 8: Hornsbergs strand från första badpiren på Hornsbergs strand utmed kajen och bort förbi badhus. 580 meter.
Karta över simsträcka 9: från brygga till brygga på Stora Essingen. 180 meter.
Karta över simsträcka 10: Vinterviken, ångbåtsbrygga till vikens slut. 110 meter.
Karta över simsträcka 11: sjön Trekantens västra sida till dess östra sida. 650 meter.
Karta över simsträcka 12: Liljeholmskajen från piren till badbryggan. Sträcka 160 meter.
Karta över simsträcka 13: utmed avspärrning för badplats vid Tantolundens badstrand. Sträcka 240 meter.
Karta över simsträcka 14: från brofäste på Liljeholmsbron och bort och runt Liljeholmsbadet. Sträcka 300 meter.
Långholmens swimrun 2020 övrig information. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss