Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:19

Utkom från trycket den 5 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Sickla kanal med anledning av bygge av fjärrvärmebåge, Stockholms kommun.

Beslutade den 21 juli 2020 (dnr 2589-21373-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av uppförande av fjärrvärmebåge invid befintlig gångbro över Sickla kanal får fartyg under tiden den 10 augusti 2020– 30 september 2020 inte föras inom ett vattenområde i kanalen som i öster begränsas av gångbron och i väster av en rät linje tvärs kanalen cirka 20 meter väster om bron, enligt kartbilaga (bil. 1).

2 § Förbudet i 1 § gäller inte fartyg, eller andra farkoster, som följer av arbetet med fjärrvärmebågen eller som efter samråd tillåts passera.

Dessa föreskrifter kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för sjöfarande.

PETRA PFEIFF

Johan Backman Enheten för förvaltning

01FS 2020:19 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde i Sickla kanal med anledning av bygge av fjärrvärmebåge, Stockholms kommun Pdf, 96.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss