Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:11

Utkom från trycket den 8 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av p. 232 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

Beslutade den 28 april 2020 (dnr 2589-20000-2020).

Med ändring av 5 § i Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 23 april 2020 i ärende med beteckning 2589-12665-2020, föreskriver Länsstyrelsen följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138 Pdf, 386.6 kB.; omtryck i 01FS 2018:48 Pdf, 519.3 kB.) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 232 (Allmänna farleden Stockholm– Rödstensfjärden i Mälaren), tredje stycket, ska ha följande lydelse.

Vid det fartbegränsade områdets avgränsningar mot Stockholm och Rödstensfjärden skall förbudstavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finnas uppsatta. Förbudstavlorna skall även förses med tilläggstavlor med texten ”Gäller maskindrivet fartyg ≥ 12 x 4 m Gäller 0–12 km”. I mån av behov vid exempelvis anslutande farleder får ytterligare förbudstavlor anbringas.

Denna föreskrift träder i kraft den 15 maj 2020.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:11 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring av p. 232 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län Pdf, 102.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss