Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:05

Utkom från trycket den 23 januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 16–17 maj respektive den 12–13 september 2020 med anledning av racerbåtsträning respektive racerbåtstävling, Vaxholms kommun.

Beslutade den 23 januari 2020 (dnr 2589-53200-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Tallaröfjärden invid Eriksö Camping, Vaxholm, som framgår av kartbilaga till detta beslut (bil. 1) får fartyg inte föras lördagen den 16 maj 2020 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00, söndagen den 17 maj 2020 mellan kl. 9.00 och kl. 17.00, lördagen den 12 september 2020 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00, samt söndagen den 13 september 2020 mellan kl. 8.00 och kl. 17.00.

2 § Förbuden i 1 § gäller inte evenemangsdeltagare, bevakningsbåtar eller andra fartyg som följer av motorbåtsevenemanget, eller andra fartyg som tillåts passera.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:05 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Tallaröfjärden den 16–17 maj respektive den 12–13 september 2020 med anledning av racerbåtsträning respektive racerbåtstävling, Vaxholms kommun Pdf, 251.1 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-53200-2019. Karta över avlyst område.

Karta över avlyst vattenområde. Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-53200-2019.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss