• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:26

Utkom från trycket den 30 oktober 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning till 7 knop förbi Sätra småbåtshamn med anledning av projekt Förbifart Stockholm, Ekerö och Stockholms kommuner.

Beslutade den 20 oktober 2020 (dnr 2589-61378-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

I den allmänna farleden 911 mellan en rät linje tvärs farleden i nivå med holmen Dukaten och en rät linje tvärs farleden i nivå med fyren Kungshatt, får fartyg inte föras med högre fart än 7 knop.

Fartbegränsningen ska vara utmärkt med sjövägmärke, dels på holmen Dukaten, dels strax norr om fyren Kungshatt.

Det fartbegränsade vattenområdets ungefärliga sträckning visas på kartbilaga.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

  1. Föreskriften träder i kraft den 18 november 2020 och ska upphöra att gälla den 1 september 2024.
  2. Genom föreskriften upphävs, vid ikraftträdandet, Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:41 Pdf, 92.7 kB.) om fartbegränsning längs sträckan förbi Sätra varv, mellan fyren Kungshatt i öster och holmen Dukaten i väster, i södra Björkfjärden, Stockholms kommun, beslutade den 14 december 2015, dnr 2589-24193-2014).

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:26 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning till 7 knop förbi Sätra småbåtshamn med anledning av projekt Förbifart Stockholm, Ekerö och Stockholms kommuner Pdf, 593 kB.

Bilaga 1

I den allmänna farleden 911 mellan en rät linje tvärs farleden i nivå med holmen Dukaten och en rät linje tvärs farleden i nivå med fyren Kungshatt, får fartyg inte föras med högre fart än 7 knop.


Bilaga 1 01FS 2020-26: I den allmänna farleden 911 mellan en rät linje tvärs farleden i nivå med holmen Dukaten och en
rät linje tvärs farleden i nivå med fyren Kungshatt, får fartyg inte föras med högre fart än 7 knop

Kontakt