Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:15

Utkom från trycket den 29 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning förbi Lidingöbroarna med anledning av byggnadsarbete, Lidingö och Stockholms kommuner.

Beslutat den 24 maj 2020 (dnr 2589-15575-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Vid passage under Nya Lidingöbron och Gamla Lidingöbron samt vid passage förbi arbetsområdet för byggnation av den nya Lidingöbron, får fartyg i båda riktningar, oberoende av vad som föreskrivs i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, inte föras med högre fart än 5 knop.

Det ankommer på Implenia Sverige AB att tillse att det fartbegränsade området utmärks med sjövägmärken i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Föreskrifterna kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling (01FS) och Underrättelser för sjöfarande.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020 och upphör att gälla den 1 augusti 2023.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:15 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning förbi Lidingöbroarna med anledning av byggnadsarbete, Lidingö och Stockholms kommuner Pdf, 97.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss