Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:17

Utkom från trycket den 8 juli 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat, Ekerö kommun.

Beslutat den 22 juni 2020 (dnr 511-52937-2018 och 511-24499-2018).

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar, med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, att införa ytterligare två ordningsföreskrifter under rubriken ”C” om vad allmänheten har att iaktta inom Lovö naturreservat. De nya föreskrifterna har följande numrering och lydelse.

[Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att]

9. cykla i terrängen annat än enligt anvisningar från förvaltaren

10. elda annat än på anvisade iordningställda eldplatser.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt att undantag från föreskriften C10 ska gälla under hela året vid organiserad scoutverksamhet samt inom tomt- och gårdsplats. Undantag från C10 ska även gälla under perioden 1 oktober till 30 april för reservatsförvaltaren, eller den reservatsförvaltaren utser, i samband med naturvårdande röjningar och avverkningar enligt föreskrifterna under B i reservatsbeslutet. Motsvarande undantag gäller även markägare, arrendatorer och övriga sakägare i samband med övrig tillåten röjning av träd och buskar.

De två nya föreskrifterna ska gälla tillsammans med befintliga föreskrifter i Länsstyrelsens beslut om bildande av Lovö naturreservat den 17 mars 2014 (01FS 2014:20) Pdf, 80.5 kB..

I enlighet med Länsstyrelsens tidigare omprövningsbeslut den 12 september 2014 (01FS 2014:43) Pdf, 76.3 kB. är de där angivna områden undantagna även från de två nu beslutade föreskrifterna.

Beslutet förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 augusti 2020.

JOHAN VON SYDOW

Örjan Hallnäs, enheten för naturvård

01FS 2020:17 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat, Ekerö kommun Pdf, 98.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss