Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:28

Utkom från trycket den 20 november 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster vid badplatser, Södertälje kommun.

Beslutat den 15 november 2020 (dnr 2589-34899-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300). Vid badplatserna Bränningestrandsbadet, Farstanäsbadet, Mälarbadet, Torpabadet (Näsets udde), Underåsbadet och Åbynäsbadet, samtliga i Södertälje kommun, får maskindrivna farkoster inte föras inom de vattenområden för respektive badplats som anges på kartbilagor till detta beslut (bilagor 1–6).

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer på Södertälje kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:28 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot maskindrivna farkoster vid badplatser, Södertälje kommun Pdf, 792.8 kB.

Bilaga 1

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Bränningestrandsbadet: Det avgränsade området börjar vid strandens norra del, ”A”, och går i en rät linje i sydostlig riktning, till ”B”. Avstånd från ”A” till ”B” är cirka 20 meter. Från ”B” fortsätter avgränsningen i rakt sydlig riktning cirka 45 meter till ”C”. Avgränsningen avslutas vid ”D”, cirka 40 meter från ”C” i ostsydostlig riktning

Bilaga 2

Bilaga 2 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Farstanäsbadet: Det avgränsade området börjar vid strandens norra del, ”A”, och går i en rät linje i ostlig riktning till ”B”. Sträckan ”A” till ”B” är cirka 50 meter. Från ”B” fortsätter avgränsningen i en rät linje i sydostlig riktning i cirka 225 meter till badets södra del, ”C”. Sträckan ”B” till ”C” passerar båtbryggan med ett minsta avstånd av cirka 60 meter.

Bilaga 3

Bilaga 3 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Mälarbadet: Avgränsat område sträcker sig cirka 100 meter från bryggans landfäste, rakt ut. Området hamnar då cirka 30 meter utanför bryggan. I sidled sträcker sig området cirka 65 meter NNO om bryggan och cirka 45 meter SSV om bryggan. Total bredd vid strandkanten är då cirka 110 meter.

Bilaga 4

Bilaga 4 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Torpabadet (Näsets udde): Det avgränsade området börjar vid strandens nordöstra del, ”A”, och går i en rät linje till ”B” parallellt med bryggan, med ett minsta avstånd om cirka 15 meter till bryggan. Avstånd från ”A” till ”B” är cirka 45 meter. Från ”B” fortsätter sedan avgränsningen mot land i sydvästlig riktning till ”C”. Avstånd från ”B” till ”C” är cirka 60 meter. Från ”B” in till strandkanten är avståndet cirka 40 meter

Bilaga 5

Bilaga 5 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Underåsbadet: Inre delen av viken/badplatsen avgränsas med bojar som löper parallellt med den innersta båtbryggan på ett avstånd av cirka 30 meter. Avstånd från strandkanten till bojarna blir cirka 50 meter.

Bilaga 6

Bilaga 6 till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 2589-34899-2020

Åbynäsbadet: Avgränsat område sträcker sig från de små uddarna vid baslinjen med en längd av cirka 75 meter. Från bryggans yttre kant sträcker sig området cirka 10 meter. Det ger en längd om cirka 55 meter från bryggans landfäste. Avgränsat område ligger inom 3 meters-kurvan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss