Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:10

Utkom från trycket den 29 april 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

Beslutade den 23 april 2020 (dnr 2589-12665-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138 Pdf, 386.6 kB.; omtryck i 01FS 2018:48 Pdf, 519.3 kB.) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 64 (Tenöviken och Tenösundet), tredje stycket, ska ha följande lydelse.

Tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER HELA ÅRET” och ”GÄLLER FARTYG < 12 x 4 METER 15.5 – 15.9” skall finnas uppsatta vid de sjövägmärken som anger högsta tillåtna fart.

2 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 91 (Fällströmmen), andra stycket, ska ha följande lydelse.

Anslag jämte tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER” uppsättes på ovanstående lägen.

3 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 106 (Farleden öster om Möja [Möjaleden]), ändrad i 01FS 2004:19, första och andra stycket, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än 12 knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i farleden öster om Möja. Det fartbegränsade området avgränsas i söder av en rät linje mellan Torpsholmens sydöstra udde 59°23,05´N, 18°51,75´O och Mariaudden på Granholmen 59°22,84´N, 18°52,8´O. Den norra begränsningslinjen utgörs av räta linjer mellan positionerna 59°25,11´N, 18°54,69´O på Lökaön, 59°24,87´N, 18°55,28´O på Svartkobb och 59°24,65´N, 18°55,37´O på Bockö.

Anslag jämte tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER” uppsättes på ovan angivna positioner på Torpsholmens sydöstra udde, vid behov på Teskär, dessutom på Lökaön och Bockö samt vid Möjaströmmen. Dessutom bör en tavla, om så är möjligt, finnas uppsatt på Svartkobb.

4 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 215 (Farleden Brandalsund – Södertälje kanal – Viksberg inom Botkyrka och Södertälje kommuner), ändrad i 01FS 2006:20, första (föreskrift a) och tredje (föreskrift c) stycket, ska ha följande lydelse.

Föreskrift a): Fartbegränsning till högst tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter skall gälla mellan latituden (59°07,79´N) över Bränningeberget 300 meter norr om fyren Fläsklösa och en rät linje tvärs farleden genom södra udden på Halls Holme (59°09,57´N, 17°40,18´O).

Föreskrift c): Fartbegränsning till högst åtta knop skall gälla för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i Södertäljeviken från latituden genom dykdalberna vid Linasundets norra mynning i lägen cirka 59°13,29´N, 17°36,48´O till latituden genom Viksbergs fyr (59°14,90´N, 17°35,40´O).

5 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 232 (Allmänna farleden Stockholm– Rödstensfjärden i Mälaren), tredje stycket, ska ha följande lydelse.

Vid det fartbegränsade områdets avgränsningar mot Stockholm och Rödstensfjärden skall förbudstavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finnas uppsatta. Förbudstavlorna skall även förses med tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER 0 – 12 KILOMETER”. I mån av behov vid exempelvis anslutande farleder får ytterligare förbudstavlor anbringas.

6 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 233 (Stockholms kommun och vissa därtill gränsande vattenområden), E, ska ha följande lydelse.

Högst tio knop gäller för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter

- i Saltsjön och Strömmen, delen väster om longituden genom Valdemarsuddes västra udde (18°06,75´O).

7 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 234 (Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn), nionde stycket ska ha följande lydelse.

Skyltning om 8 knop för under punkt a) angivet område skall förses med tilläggstavla med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER TILL LIDINGÖBROARNA”.

8 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 234 (Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn), elfte stycket ska ha följande lydelse.

På platserna 1 och 2 skall förbudstavlorna förses med tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER STOCKHOLM – FURUSUND OCH STOCKHOLM – BRANTENS FYR”. Vid Furusundsströmmens södra begränsningslinje skall förbudstavlan förses med tilläggstavla med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER TILL STOCKHOLM”.

9 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 234 (Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn), artonde stycket ska ha följande lydelse.

På platsen 14 skall förbudstavlan förses med tilläggstavla med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER TILL STOCKHOLM”. På platserna 15-17 skall tilläggstavlor med texten ”GÄLLER FARTYG > 12 x 4 METER 0 – XX KILOMETER” användas, varvid aktuell fartbegränsningssträcka anges i kilometer.

10 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, p. 315 (Sundet söder om Slagsta holme i Mälaren), första och andra stycket, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot trafik med fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter gäller genom sundet söder om Slagsta holme i Mälaren. Området begränsas dels i väst av en rät linje från Slagsta holmes västra udde till stranden 40 meter öster om Slagsta ångbåtsbrygga, dels i öst av longituden genom en punkt 125 meter öster om Slagsta holme (vasskanten), dels i norr av Slagsta holme och vassen öster därom. Tills vidare medger länsstyrelsen undantag från förbudet vid färd i östlig färdriktning.

Anslag med texten ”FÖRBUD MOT TRAFIK MED FARTYG > 12 x 4 METER 500 METER” skall finnas uppsatta vid områdets östra begränsningslinje.

11 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 22 (Storsundet och Brevikssundet) och p. 23 (Sundet mellan Rävgadden och Äspholmen), ”Farleden förbi Marö”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: 17 knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter förbi Marö. Se vidare punkt 234.

12 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 64 (Tenöviken och Tenösundet) och p. 65 (Furusundsviken), ”Farleden Marö–Stockholm”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop.

I Oxdjupet, Ramsösundet och Granholmshålet gäller förbud mot högre fart än åtta knop.

I Sundet mellan Tynningö och Bergholmen (Tynningösund) gäller förbud mot högre fart än åtta knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter.

Se vidare punkt 234.

13 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 76 (Edsviken öster om Ålkistan, Stockholms och Solna kommuner) och p. 77 (Sundet mellan Lidingö och Ekholmen med flera öar), ”Halvkakssundet och Lilla Värtan, farled”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: I Halvkakssundet förbud mot högre fart än tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. I Lilla Värtan från Lidingöbroarna till Högudd (59°20,32´N, 18°12,27´O) på Lidingö förbud mot högre fart än åtta knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Se vidare punkt 234.

14 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 82 (Sundet mellan Stora Fjäderholmen och Ängsholmen/ Libertus) och p. 83 (Velamsund), ”Blockhusudden–Halvkakssundet, farled”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter från Blockhusuddens fyr genom Halvkakssundet och Höggarnsfjärden. Se vidare punkt 234.

15 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 92 (Gåsö ö) och p. 93 (Sundet mellan Stora Betsön och Bjurön i Västra Saxarfjärden), ”Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta–tolv knop i farleden Östra Älgögrundet – Oxdjupet – Lagnögrunds fyr – Kungarna – Höggarnsfjärden samt högst tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i farleden Lindalssundet – Sandö sugga – Brantens fyr och Yxhammarskubbens fyr – Skötkubbens fyr. Se vidare punkt 234.

16 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 149 (Sundet mellan Tranarö och Ingarö) och p. 150 (Badholmen, Ingarölandet), ”Fällströmmen”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i Fällströmmen mellan Korsholmen och Ropudden. Se vidare punkt 91.

17 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, texten mellan p. 210 (Kaggfjärden) och p. 211 (Pålsundet), ”Farleden förbi Regarn i Himmerfjärden”, ska ha följande lydelse.

Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i allmänna farleden mellan öarna Regarn och Mörkö. Se vidare punkt 209.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 maj 2020.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2020:10 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län Pdf, 140.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss