Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:13

Utkom från trycket den 15 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun.

Beslutat den 27 april 2020 (dnr 511-15850-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 och 10 §§ miljöbalken (1998:808) att upphäva sitt beslut om naturminne med tillhörande föreskrifter för en ek, Egendomen Hagsta (0126-04-001), på fastigheten Glömsta 4:1 i Huddinge kommun.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:13 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun Pdf, 98.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss