Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:13

Utkom från trycket den 15 maj 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun.

Beslutat den 27 april 2020 (dnr 511-15850-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 7 och 10 §§ miljöbalken (1998:808) att upphäva sitt beslut om naturminne med tillhörande föreskrifter för en ek, Egendomen Hagsta (0126-04-001), på fastigheten Glömsta 4:1 i Huddinge kommun.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författningssamling.

JOHAN VON SYDOW

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2020:13 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om naturminne för en ek, Egendomen Hagsta, Huddinge kommun Pdf, 98.3 kB.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss