Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:30

Utkom från trycket den 24 november 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Beslutade den 23 november 2020 (dnr 213-68845-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, finns bestämmelser om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills vidare inte får hållas inom Sverige.

Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana inom Stockholms län.

2 § Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 1 § tredje stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom Stockholms län.

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad anges i denna föreskrift finns i 2 kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen.

Denna föreskrift träder i kraft den 24 november 2020.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Elisabeth Larsson, enheten för tillsyn

01FS 2020:30 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 117.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss