• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:27

Utkom från trycket den 1 november 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 29 oktober 2020 (dnr 213-63679-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § I förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns bestämmelser om att vissa sammankomster och tillställningar tills vidare inte får hållas i Sverige. Denna föreskrift innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana i Stockholms län.

2 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) får inte hållas inom Stockholms län om den samlar fler än 50 deltagare.

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1 § andra stycket förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i dess lydelse som träder i kraft den 1 november 2020.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1 § tredje stycket förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i dess lydelse som träder i kraft den 1 november 2020.

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad anges i denna föreskrift finns i 2 kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen.

  1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2020.
  2. Föreskriften upphör att gälla den 19 november 2020.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mia Lindström, enheten för överklaganden

01FS 2020:27 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19 Pdf, 118.7 kB.

Kontakt